Niedziela

8.00,  10.00,  11.30,  18.00

Dni powszednie

6.30, 18.00

Święta zniesione

6.30, 9.00, 18.00

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 - 17.30

KRS 0000792487

Adres:
Gliwicka 4
57-220 Ziębice
tel. 74 819 12 49

e-mail: bazylika.mniejsza@o2.pl

Numer konta:
49 1090 2385 0000 0006 0600 0119

31 maja 2023

Dystrybucja Artykułów Żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Ziębice

Ziębice, 30 maja 2023r.

 

               INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 

GMINY ZIĘBICE

 

Koło Ziębickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta działające przy Parafii Św. Jerzego w Ziębicach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczyna w Gminie Ziębice realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  realizowanego w Podprogramie 2021 plus. 

 

Pomoc będzie udzielana mieszkańcom Gminy Ziębice TYLKO na podstawie skierowań wystawianych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób  i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 

- 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej 

- 1410 PLN dla osoby w rodzinie. 

Uwaga: MGOPS wystawia skierowania codziennie w terminie od 5 czerwca 2023r. do 26 czerwca 2023r. w godz. 7:30 – 12:00 Numer telefonu, pod którym można otrzymać informację - 74 8 192 785

 

Artykuły spożywcze wydawane będą zakwalifikowanym mieszkańcom na podstawie przedłożonych skierowań w Domu Katechetycznym przy ul. Gliwickiej 4 w Ziębicach. 

Harmonogram wydawania artykułów żywnościowych przedstawiony zostanie na stronie Parafii Św. Jerzego w Ziębicach, MGOPS w Ziębicach oraz UM w Ziębicach w 2 połowie czerwca po dostarczeniu przez Bank Żywności artykułów spożywczych.

 

Prosimy o dostosowanie się do ustalonych terminów oraz przynoszenie ze sobą dużych toreb lub kartonów na artykuły żywnościowe. Ciężar paczki dla 1 osoby może wynieść ok. 8 kg.

 

Koordynator programu                                         Prezes Ziębickiego Koła TPBA

Wiceprezes Ziębickiego Koła TPBA

/-/ Andrzej Regner                                         /-/ ks. dr hab. Bogusław Konopka

© 2024 Bazylika Mniejsza pw. św. Jerzego
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
32 0.03620719909668